Month: June 2022

பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் அமைப்புக்கு சொந்தமான வங்கி கணக்குகளை அமலாக்க இயக்குனரகம்  தற்காலிகமாக முடக்கியதை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்!

இராமநாதபுரம்,ஜூன்.3:-  இராமநாதபுரத்தில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் அமைப்புக்கு சொந்தமான வங்கி கணக்குகளை அமலாக்க இயக்குனரகம் தற்காலிகமாக முடக்கியதை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்நடந்தது.பாப்புலர் ஃப்ரண்ட்டின் வங்கிக் கணக்குகளை தற்காலிகமாக முடக்கிய அமலாக்கத்துறையின்…