தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் சங்க 2022-2024 ஆண்டிற்கான ராமநாதபுரம் மாவட்ட தலைவராக அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் நரம்பியல் துறையில் உதவிப் பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வரும் மருத்துவர் ஆர்.மலையரசு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *